Hjemmelaget bilde ut av div bilder fra https://no.wikipedia.org/wiki/Kaffe

Trykk for å få opp dine koordinater

Fikk dessverre ikke til med kart, men i forhold til oppgaven stod demonstrer. Med foreksempel kart. Jeg har laget her en forenklet demostrastjon. Denne er tatt og editert etter mange forsøk, fra w3schools.